latest Post

स्‍नूझ अ‍ॅप (’प्रत्यक्ष’ मधील २५ जानेवारी २०१३च्या लेखासाठी)

स्‍नूझ अ‍ॅप (’प्रत्यक्ष’ मधील २५ जानेवारी २०१३च्या लेखासाठी)

उद्याच्या म्हणजे २५ जानेवारी २०१३च्या ’ प्रत्यक्ष ’ मधील पान क्रमांक १०वरील ’ स्‍नूझ अ‍ॅप ’ या  माझा  (मिहिर नगरकर)  लेखामध्ये नमूद केलेल...
Read More